Návod na použití svíček

NÁVOD N APOUŽITÍ SVÍČEK

AROMASVÍČKY

Aby Vaše svíčka hořela co nejlépe, je důležité, abyste kdykoliv před tím než svíčku zapálíte, zkrátili její knot přibližně o 5mm. Doporučujeme Vám, abyste při prvním použití nechali svíčku svítit, dokud celý povrch neroztaje.

 Rady a doporučení pro bezpečné používání aroma svíček:

 Nikdy nenechávejte Vaši svíčku svítit déle než 4 hodiny. Nehýbejte svíčkou, pokud je zapálená nebo dokud je vosk stále rozehřátý a horký. Nedávejte svoji svíčku do průvanu nebo ven, na povrchy citlivé na teplotu jako je mramor nebo sklo nebo do blízkosti hořlavých materiálů. Ujistěte se, že vzdálenost mezi svíčkou a stropem je více než 1,6m. Dbejte, aby Vaše svíčka stála na rovném povrchu.  

 Nikdy nenechávejte Vaši svíčku zapálenou bez dozoru.

Svíčky nepatří do rukou dětem.

 Náplň obsahuje dráždivou látku a hořlavinu, proto při manipulaci nekuřte a dodržujte pravidla bezpečnosti uvedená na obalu. Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, postižené místo omyjte vodou. Při zasažení očí, vypláchněte vodou, při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Stejně tak, když dojde k požití.