POTAHOVÉ TEXTILIE

Potahové textilie jsou vyrobeny tak, aby při používání sedacího nábytku byly odolné a vydržely sloužit uživateli dlouhé roky. Tyto textilie jsou testovány ve zkušebnách, při jejich výběru jsou důležité hodnoty Martindale. To je nejpoužívanější metoda k testování odolnosti textilií proti oděru. Konstrukci vynalezl anglický barvíř a kolorista Martindale na začátku 20. století, při čemž vycházel z teorie Lissajousovy křivky. První praktické použití přístroje je známé z roku 1942. 

Při testu se otáčí normovaný plstěný kotouč pod určitým tlakem na povrchu textilie tak dlouho, až se přetrhnou první dvě niti zkoušené tkaniny nebo (u pletenin) se ve vzorku prodře díra. Přístroj registruje v okamžiku dosažení tohoto stavu počet cyklů (oděrů) kotouče. Tímto číselným výrazem se dá u dané textilie objektivně posoudit pevnost v oděru.

V odborné literatuře se udává pro tkaniny nebo pleteniny jako minimum odolnost 3000 Martindale (=oděrů) a výsledek 40 000 martindale se považuje za velmi dobrou pevnost v oděru. V naší nabídce najdete textilie s hodnotou Martindale nejen 30.000, ale až 100.000, přičemž takto vysoké hodnoty jsou vhodné především pro komerční použití v kombinaci také se sníženou hořlavostí.