Úvod Návody k použití Návod na použití sonických aromadifuzérů

Návod na použití sonických aromadifuzérů

SONICKÉ AROMADIFUZÉRY

Jak naplnit a jak připravit Váš Scent Hub k použití?

1.   Odeberte z jednotky vrchní poklop.

2.   Naplňte nádržku vodou maximálně po linii maximálního naplnění. Přidejte 3 – 5 kapek esenciálního oleje dle vlastního uvážení. Doporučujeme olej z amora™ kolekce esenciálních olejů.

3.   Bezpečně nasaďte vrchní poklop zpět na své místo.

4.   Připojte kabel síťového adaptéru k zařízení a jeho druhý konec zapojte do zásuvky.

Specifické funkce:

Tlačítko světla (levé tlačítko)

Zmáčkněte jednou, abyste zapnuli světlo v módu střídání barev.

>  Zmáčkněte podruhé, abyste ponechali stávající barvu světla.

> Zmáčkněte potřetí pro vypnutí světla.

Tlačítko difuzéru (pravé tlačítko) 

Zmáčkněte jednou, abyste zapnuli difuzérovou funkci, která až tři hodiny nepřetržitě vytváří jemný opar.

> Zmáčkněte podruhé pro nastavení střídavé tvorby jemného oparu – zařízení se bude vypínat a zapínat vždy po 15 vteřinách po dobu až šesti hodin.

> Zmáčkněte potřetí pro vypnutí funkce difuzéru.

Funkce hudby (prostřední tlačítko)                                    

> Nejprve zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth® na Vašem přístroji, který její vysílání umožňuje (např. smartphonu, tabletu, mp3 přehrávači či podobném zařízení).

> Nyní zmáčkněte a podržte tlačítko Bluetooth® (uprostřed) na Vašem Scent Hubu po dobu dvou sekund, dokud z něj neuslyšíte rostoucí vysoký tón.

> Na svém smartphonu / tabletu / mp3 přehrávači zkontrolujte seznam Bluetooth® zařízení, na kterém se Váš Scent Hub ukáže jako “Music SPA”. Klikněte na toto zařízení, abyste svůj smartphone / tablet / mp3 přehrávač propojili s Vaším Scent Hubem. Po propojení se ozve potvrzující tón.

> Po propojení obou zařízení můžete ze svého smartphonu / tabletu / mp3 přehrávače spustit jakékoliv audio, které se bude přehrávat přímo z Vašeho Scent Hubu. Pro úpravu hlasitosti používejte ovládače na svém smartphonu / tabletu / mp3 přehrávači.

> Pro vypnutí technologie Bluetooth® na Vašem Scent Hubu zmáčkněte znovu tlačítko Bluetooth® a z Vašeho Scent Hubu uslyšíte klesající tón.

Upozornění:

• Odpojujte Scent Hub od přívodu elektřiny vždy, když není aktivně využíván.

• Nikdy nepohybujte Scent Hubem, je-li zapnutý nebo je-li připojený k síťovému adaptéru.

• Nepoužívejte Scent Hub s jiným, než přiloženým síťovým adaptérem.

• Nikdy nepoužívejte Scent Hub bez vrchního poklopu a nikdy se nepokoušejte dotýkat vnitřku Scent Hubu, je-li zapnut.

• Udržujte Scent Hub a síťový adaptér z dosahu dětí a domácích zvířat. Je velmi pravděpodobné, že během doby, kdy je Scent Hub zapnutý, bude díky barevnému světlu a mlžnému oparu přitahovat pozornost malých dětí. V takovém případě je potřeba dohled dospělého.  

• Nepoužívejte Scent Hub v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně.

• Ujistěte se, že má Váš Scent Hub vždy adekvátní možnost ventilace. Nikdy nepřekrývejte nebo neobalujte síťový adaptér ani samotný Scent Hub látkou nebo papírem. Riskujete tak, že se vznítí.                                                            

• Nepokoušejte se otevřít, rozložit nebo jakkoli modifikovat Váš Scent Hub. Potřeboval-li by Váš Scent Hub opravit, obraťte se prosím na svého maloobchodního prodejce produktů amora™.                                                                                                   

• Setkáte-li se s něčím neobvyklým či abnormálním během používání Scent Hubu, jako například nezvyklým zvukem, zápachem či dokonce kouřem, vypněte zařízení co nejrychleji. Vypojte síťový adaptér ze zásuvky i ze Scent Hubu a kontaktujte svého maloobchodního prodejce produktů amora™

Speciální nabídky